Závady pilových řetězů

Stanovení závad pilových řetězů


Většina řetězových problémů je způsobena třemi příčinami nesprávný způsob ostření, nedostatek mazání a nesprávné napnutí řetězu. Dále jsou uvedeny názorně příklady poškození řezacích zubů, které můžete porovnat s Vaším řetězem a provést nápravu.

Závada

Řetěz řeže pomalu, řez je hrubý, řetěz nedrží směr

Porovnejte pečlivě řezací zuby vašeho řetězu s uvedenými 12 obrázky:1. Lehké abrasivní opotřebení boční části řezacího zubu. Odstranění závady viz A.
2. Jednotlivá abrasivní poškození boční části řezacího zubu. Odstranění závady viz A
3. Abrasivní poškození nebo vylomení břitu, zasahující až k hřbetu řezacího zubu nebo pracovního břitu. Odstranění závady viz A.4. Příliš ostrý úhel ostření. Odstranění závady viz B.
5. Malý úhel ostření. Odstranění závady viz B.
6. Příliš velký úhel břitu. Odstranění závady viz C.


7. Příliš malý úhel břitu. Odstranění závady viz D.
8. Příliš ostrý úhel čela. Odstranění závady viz C.
9. Příliš tupý úhel čela. Odstranění závady viz D.10. Příliš snížené omezovací patky. Odstranění závad viz E.
11. Příliš vysoké omezovací patky. Odstranění závad viz F.
12. Hranaté nezaoblené omezovací patky. Odstranění závad viz G.

Odstranění závad

A. Zcela odpilujte poškozená místa, (obr. 1, 2 a 3)
B. Přeostřete všechny řezací zuby Vašeho pilového řetězu, dodržujte stanovený úhel ostření. Přesvědčte se, zda používané směrové vodítko má vyraženy směrové značky korespondující se stanoveným úhlem ostření (obr. 4 a 5)
C. Váš pilník měl příliš malý průměr nebo byl veden příliš nízko. Přeostřete všechny řezací zuby pilníkem o správném průměru a vedeným ve správné poloze. Použijte správné směrové vodítko (obr. 7 a 9).
D. Bud měl Váš pilník velký průměr, nebo byl veden Příliš vysoko. Přeostřete všechny řezací zuby pilníkem správného průměru vedeným ve správné poloze. Použijte správně směrové vodítko (obr. 7 a 9).
E. Ve většině případů nemohou být řezací zuby upraveny tak, aby korespondovaly s příliš sníženými omezovacími patkami. Vyměňte řetěz (obr. 10).
F. Upravte omezovací patky na stanovenou výšku (obr. 11).
G. Upravte přední hrany omezovacích patek do jejich původního zaobleného nebo stupňovitého tvaru

Závada

Řezací zuby a spojovací články jsou opotřebeny nebo prasklé


13. Nadměrné opotřebení pat řezacích zubů a protilehlých spojovacích článků. Odstranění závady viz H.
14. Praskliny pod zadními nýty řezacích zubů a protilehlých spojovacích článků. Odstranění závady viz H.
15. Spojovací články na řezacích zubech prasklé ve svém středu. Odstranění závady viz I.16. Spodní části řezacích zubů a spojovacích článků silně opotřebeny s výraznými hranami. Odstranění závady viz J.

Odstranění závad

H. Vyměňte opotřebené nebo prasklé řezací zuby nebo spojovací články.
poznámka: jedna nebo více z dále uvedených operaci může zabránit budoucímu opotřebení nebo prasklinám jednotlivých částí řetězů.
(I) Přeostřete řezací zuby pilníkem o správném průměru. (2) Zabezpečte zvýšený přívod oleje na vodící lištu a pilový řetěz. (3) Zmenšete snížení omezovacích patek (přílišně snížení omezovacích patek si může vyžádat výměnu řetězu). (4) Netlačte tupý řetěz do řezu. (5) Jestliže řežete zmrzlé dřevo, netlačte na řetěz. (6) Udržujte řezací zuby ostré. (7) Udržujte vždy správné napnutí řetězu (obr. 13 a 14)
I. Poznámka: Takováto prasknutí jsou zpravidla způsobena nesprávným snýtováním továrně dodávaných spojovacích článků v polních podmínkách. K prasknutí zpravidla dojde na článku protilehlém továrně dodávaném článku s nýty viz č. 7 správná úprava hlav nýtu (obr. 15).
J. Upravte hrany kluzných ploch vodící lišty do pravého úhlu. Jestliže je opotřebení ještě malé upravte spodní plochy spojovacích článku a řezacích zubu do pravého úhlu. Jestliže je opotřebení příliš výrazné, vyměňte řetěz (obr. 16).

Závada

Hnací články jsou poškozeny nebo zlomeny


17. Rovně opotřebená spodní část hnacích článků. Odstranění závady viz K.
18. Konkávně (vyduté) opotřebená spodní Část hnacích článků. Odstranění závady viz K.
19. Roztlučená a vylámaná spodní část hnacích článků. Odstranění závady viz L.20. Roztemování přední nebo zadní části hnacích článků. Odstranění závady viz M.
21. Kruhovitě opotřebené záběrové luby hnacích článků. Odstranění závady viz N.
22. Opotřebená přední část hnacích článků. Odstranění závady viz O23. Boky hnacích článků nožovité opotřebeny. Odstranění závady viz P.

Odstranění závad

K. Proveďte kontrolu Vaší vodící lišty (vodicí drážky v tělese lišty nebo oblasti vrcholu jsou opotřebeny a mělké), prohlédněte řetězku (její poškození nadměrně opotřebovává spodní části hnacích článků). Vyměňte vodicí lištu, řetězku, případně oboje. Jestliže je to možné, upravte tvar hnacích článků. Není-Ii tato úprava možná, vyměňte řetěz (obr. 17 a 18).
L. Udržujte správné napnutí řetězu tak, aby nedošlo k vyskočení řetězu z pevné řetězky. Jestliže jsou poškozeny jen některé hnací články, vyjměte je. Je-Ii poškozena většina hnacích článků, vyměňte řetěz (obr. 19).
M. Řetězka je zcela opotřebena, vyměňte ji. Vyměňte řetěz. Nesnažte se namontovat nový řetěz na starou řetězku, nebo novou řetězku použít se starým řetězem. Vždy by to vedlo zcela určitě ke zničení nové části (obr. 20).
N. Řetězka je opotřebena, hnací články naráží do vybrání řetězky. Vyměňte řetězku. Upravte hnací články (obr. Úprava hnacích článků). Jestliže úprava hnacích článků pro její nadměrné opotřebení není možná, řetěz vyměňte!
O. Plochým pilníkem odstraňte poškození na bocích hnacích článků (obr. Úprava hnacích článků). Plochým tenkým pilníkem upravte vstupy do drážky vodicí lišty (obr. 21).
P. Drážka vodící lišty je rozevřena, nebo jedna strana drážky je více opotřebena, řetěz se naklání na jednu stranu. Lištu nechte opravit u nejbližšího zástupce fy OREGON, nebo lištu vyměňte. Jestliže je opotřebení řetězu abnormální, nebo problémy přetrvávají, řetěz vyměňte (obr. 23).

POZNÁMKA: Překontrolujte spodní části spojovacích článků a stav horních ploch vodící drážky.

Obr. Úprava hnacích článů


Ostré hroty hnacích článků napomáhají odstranění pilin a nečistot z drážky vodící lišty. Poškozené hnací články upravte do původního tvaru kruhovým pilníkem.


Závada

Řetěz je ve spojích obtížně pohyblivý

Nepohyblivé spoje jsou způsobeny buď nedostatečným napnutím pilového řetězu, nebo nadměrně opotřebenou řetězkou. Pečlivě prohlédněte chassis (nosnou část) Vašeho řetězu.
24. Roznýtované spodní části spojovacích článků a řezacích zubů. Odstranění závady viz Q.
25. Roznýtované přední hrany řezacích zubů a spojovacích článků. Odstranění závady viz Q.
26. Roznýtované dásné hrany řezacích zubů a spojovacích článků. Odstranění závady viz R.


Odstranění závad

Q. Řetězy s nepohyblivými, nebo obtížně pohyblivými spoji nelze opravit. Řetěz vyměňte a správně napněte. Vyměňte řetězku, jestliže je opotřebena. (obr. 24 a 25).
R. Vyměňte řetězku. Vyměňte řetěz. Dbejte na správné napnutí řetězu. Nepoužívejte nový řetěz na opotřebené řetězce.

Závada

Řez není přímý:

POZNÁMKA: Zakřivený řez muže být způsoben jak vodící lištou, tak i řetězem. Překontrolujte vodící drážku Vaší lišty.


27. Poškození řezacích zubů pouze na jedné straně řetězu. Odstranění závady viz S.


28. Nerovnoměrně ostřený řetěz. Odstranění závady viz S.

Odstranění závad

S. Odstraňte všechna poškozeni řezacích zubů, přeostřete všechny řezací zuby pod stanoveným úhlem. Sjednoťte délku řezacích zubu a seřízeni omezovacích patek. (viz obr. 27 a 28).Zdroj: Oregon - Pokyny pro údržbu a bezpečnost práce
Zpracoval: Miloš Koldinský
Zveřejněno: 11.5.2016

Zboží bylo přidáno do košíku
 Pokračovat v nákupu

Dokončit objednávku 

Máte dotaz k tomuto zboží?
Napište nám:

 Odeslat

Zavřít