Pilový řetěz - seřízení, ostření

Seřízení omezovacích patekHusqvarna - řetěz

POZNÁMKA:

  • Před zahájením úpravy seřízeni omezovacích patek je nutno upravit napnuti řetězu.
  • Většina pilových řetězů OREGON má na omezovací patce vyraženo číslo, které určuje správné seřízení omezovací patky (v tisícinách palce).

 

 

Seřízení omezovací patky
Obr. Seřízení omezovací patky (0,64 mm)

1. Použijte měrku pro správné seřízení omezovacích patek. Kontrolujte správné seřízení omezovacích patek po každém 3 - 4 ostřeni.
 
2. Měrku pro seřízení omezovacích patek nasaďte na horní část řetězu tak, aby omezovací patka byla zasunuta ve výřezu měrky.
 
3. Jestliže omezovací patka vystupuje z měrky, odpilujte plochým pilníkem přesahující část. Nikdy nesnižujte omezovací patky více, než je uvedeno.

Hřbety nárazníků spojovacích a hnacích článků

POZNÁMKÁ: V žádném případě nesnižujte hřbety nárazníků spojovacích a hnacích článků.
 
4. Při snižováni omezovacích patek pilujte vždy ve směru zevnitř ven.

Orientace řetězového článku

Obr. Orientace řetězového článku

5. Po snížení omezovacích patek upravte vždy přední část každé omezovací patky do původního tvaru (zaobleného, nebo stupňovitého). U řetězů s nárazníkovými články může dojít k tomu, že pro dokonalé naostření řezacích zubů nebo pro správné snížení omezovacích patek je nutno ostřené zuby nebo snižované omezovací patky posunout k vrcholu vodící lišty, nebo řetěz sejmout z vodící lišty.
 
POZNÁMKA: Při úpravě tvaru omezovacích patek je vhodné chránit břity řezacích zubů měrkou pro seřízení omezovacích patek.

Omezovací patky

Jak ostřit řezací zuby

POZNÁMKA: Jestliže ostříte řetěz na pile, je nutno nejprve upravit napnutí řetězu.

  • Nalezněte nejprve přesné pokyny pro ostření Vašeho pilového řetězu (stanovte typ Vašeho pilového řetězu).
  • Jestliže si nejste jisti Vámi stanoveným typem Vašeho pilového řetězu, zeptejte se nejbližšího zástupce fy OREGON.
  • Zkontrolujte a seřiďte omezovací patky.


Ostření řezacích zubů kruhovým pilníkem

1. Přesvědčte se, že 15 nebo 20% průměru pilníku vždy přesahuje hřbet řezacího zubu. Použití správného vodítka je nejjednodušší způsob pro dodržení této polohy pilníku. 

Ostření řezacích zubů kruhovým pilníkem
 

2. Pro dodržení správného úhlu ostřeni veďte směrové vodítko vždy tak, aby vyznačené rysky byly rovnoběžné s Vaším řetězem.

Směrové vodítko
 

3. Nejprve naostřete řezací zuby na jedné straně řetězu, pak naostřete řezací zuby na druhé straně řetězu.

Ostření podle strany řetězu
 

 
4. Jestliže je poškozena nebo opotřebena chromovaná část na hřbetě nebo boku zubu, je nutno ji zcela odstranit!

Chromovaná část zubu
 

 5. Délka všech řezacích zubů musí být stejná!

Délka řezacích zubů
 

POZNÁMKA: Nepilujte hřbety nárazníků spojovacích a hnacích článku!

 

Zdroj: Oregon - Pokyny pro údržbu a bezpečnost práce
Zpracoval: David Gross
Zveřejněno: 12.3.2009

Copyright © 2017 Toolscomp.cz
Mapa stránek | Kontakty | Poslat přátelům e-mailem

RSS | Nahoru | Vstup pro partnery