Bezpečnost při práci s motorovou pilou

Práce s motorovou pilou patří mezi časté činnosti každého chalupáře, chataře, ale také kutila nebo zahrádkáře. Pokud patříte mezi ty, kteří s motorovou pilou pracují, přečtěte si rady a zásady, které uvádí renomovaný výrobce lišt a řetězů pro motorové pily Oregon. Určitě není na škodu ověřit si, že neriskuji vlastní zdraví, ani zdraví svých blízkých či spolupracovníků. Pojmy jako zpětný vrh nebo bezpečnost práce mohou vzbuzovat úsměv, ale jejich podcenění se vyplatit nemusí. 

Důležitá bezpečnostní pravidla 

Bezpečnostní symbol


Tento bezpečnostní symbol je používán pro zdůraznění pravidel bezpečné práce. Jestliže spatříte tento symbol, důkladně pročtěte a pečlivě sledujte takto zdůrazněná pravidla pro bezpečnost práce. Snížíte tím nebezpečí vzniku pracovního úrazu!

 

UPOZORNĚNÍ

Všechny řezací řetězy mohou být příčinou zpětného vrhu motorové pily, což muže vést k nebezpečné ztrátě kontroly nad motorovou pilou, ohrožení obsluhy pily a přihlížejících.
Dodržujte všechny pokyny uvedené v NÁVODU K OBSLUZE vaší motorové pily. Respektujte pokyny pro správnou obsluhu a údržbu pilového řetězu, vodící lišty a řetězky!

Zásady omezující možnost vzniku zpětného vrhu

* Uvědomte si vaše osobní schopnosti ovládáni motorové pily
* Seznamte se důkladně s vaším pilovým řetězem

Jestliže nemáte dostatek zkušeností a neabsolvovali jste speciální kurs pro zvládnutí zpětného vrhu, pak vás OREGON nabádá používat pouze řetězy, které jsou konstruovány pro snížení nebezpečí vzniku zpětného vrhu.

OREGON 91 SG je pilový řetěz konstruovaný pro snížené nebezpečí vzniku zpětného vrhu, určený pro občasné uživatele.

Co je zpětný vrh 

Zpětný vrh je nebezpečný zpětný nebo dopředný pohyb vodící lišty motorové pily vznikající v okamžiku, kdy pilový řetěz v oblasti vrcholu vodící lišty narazí na jinou překážku než řezaný kmen, jako např. jiný kmen, větev nebo když dojde k sevření vodící lišty v řezu.

Pomoc k zabránění úrazu

Zásady pro omezení možnosti vzniku zpětného vrhuVznik zpětného vrhu

 1. Buďte v každém okamžiku připraveni na možnost vzniku zpětného vrhu. Vždy sledujte polohu vrcholu vaši vodicí lišty.
 2. Různé druhy pilových řetězů jsou vhodné pro většinu prováděných prací. Používejte vždy řetěz vhodný pro Váš typ e řezání, řetěz co nejbezpečnější s nejmenším nebezpečím zpětného vrhu.
 3. Vodící lišty se štíhlým vrcholem jako je OREGON DOUBLE GUARD jsou doporučeny pro vaši maximální bezpečnost s nejmenším nebezpečím zpětného vrhu.

  

Oděvní a ochranné pomůcky

Oděvní a ochranné pomůcky

POZNÁMKA: oblékněte se odpovídajícím způsobem pro druh vykonávané práce. Nepoužívejte oděv, který je příliš těsný, nebo příliš volný.

 

Používejte vždy správných pracovních postupů

 • Motorovou pilu držte vždy tak, aby pravá ruka ovládala páčku plynu a levá ruka pevně obemykala přední rukojeť.
 • Pro lepší a bezpečnější ovládání motorové pily mějte vždy levou paži nataženu.
 • Motorovou pilu držte vždy pevně oběma rukama. Palec levé ruky musí obemykat přední rukojeť zespoda.
 • Stůjte vždy po straně motorové pily, nikdy ne zezadu.
 • Řežte vždy plnými otáčkami motoru.
 • Používejte vždy pilový řetěz a vodící lištu se sníženým nebezpečím zpětného vrhu.
 • Udržujte vždy motorovou pilu, pilový řetěz, vodící lištu a řetězku v perfektním technickém stavu.
 • Udržujte vždy pevný a vyvážený postoj.
 • Vaší motorovou pilou řežte vždy pouze dřevo! Neřežte žádný jiný materiál.

 

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením práce si ujasněte pracovní postup:

 • Stanovte místo dopadu káceného stromu.
 • Zvažte, zda vaše motorová pila nemůže být neočekávaně vymrštěna káceným stromem.
 • Zaujměte bezpečné postaveni.
 • Nikdy neřežte nad úrovní vašich ramen.
 • Nikdy neřežte v koruně stromu nebo ze žebříku.
 • Vždy vykažte přihlížející z prostoru práce s motorovou pilou. Nikdy nedovolte, aby druhá osoba držela řezané dřevo.

 
Zdroj: Oregon - Pokyny pro údržbu a bezpečnost práce
Zpracoval: David Gross
Zveřejněno: 30.1.2009

Copyright © 2017 Toolscomp.cz
Mapa stránek | Kontakty | Poslat přátelům e-mailem

RSS | Nahoru | Vstup pro partnery